Aquest lloc web, creat des de la humil visió i treball d'un aficionat al mòn dels ral·lis, no pretèn més que compilar tot allò que estigui al meu abast relacionat amb la especialitat, i endreçar-ho cronològicament, d'aquesta manera podem saber si en el dia d'avui o del nostre aniversari, per exemple, va nèixer algún pilot o copilot de renom, va debutar algún cotxe en competició mundial o si bé va acabar alguna prova per algún racó del mòn i així satisfer la nostra curiositat alhora d'aportar una mica d'història dels ral·lis en català.