Els números en vermell indiquen la presència d'una crònica o biografia d'alguna personalitat del mòn dels ral·lis, en negre, absència de contingut.